Selectie dosare pentru ocuparea a doua posturi temporar vacante