Modernizare drumuri locale în comuna Petricani, sat Tîrpești