Hotărâri – CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PETRICANI

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

HCL 1 – 2020

HCL 2 – 2020

HCL 3 – 2020

HCL 4 – 2020

HCL 5 – 2020

HCL 6 – 2020

HCL 7 – 2020

HCL 8 – 2020

HCL 9 – 2020

HCL 10 – 2020

HCL 11 – 2020

HCL 12 – 2020

HCL 13 – 2020

HCL 14 – 2020

HCL 15 – 2020

HCL 16 – 2020

HCL 17 – 2020

HCL 18 – 2020

HCL 19 – 2020

HCL 20 – 2020

HCL 21 – 2020

HCL 22 – 2020

HCL 23 – 2020

HCL 24 – 2020

HCL 25 – 2020

HCL 26 – 2020

HCL 27 – 2020

HCL 28 – 2020

HCL 29 – 2020

HCL 30 – 2020

HCL 31 – 2020

HCL 32 – 2020

HCL 33 – 2020

HCL 34 – 2020

HCL 35 – 2020

HCL 36 – 2020

HCL 37- 2020

HCL 38 – 2020

HCL 39 – 2020

HCL 40 – 2020

HCL 41 – 2020

HCL 42 – 2020

HCL 43 – 2020

HCL 44 – 2020

HCL 45 – 2020

HCL 46 – 2020

HCL 47 – 2020

HCL 48 – 2020

HCL 49 – 2020

HCL 50 – 2020

HCL 51 – 2020

HCL 52 – 2020

HCL 53 – 2020

HCL 54 – 2020

HCL 55 – 2020

HCL 56 – 2020

HCL 57 – 2020

HCL 58 – 2020

HCL 59 – 2020

HCL 60 – 2020

HCL 61 – 2020

HCL 62 – 2020

HCL 63 – 2020

HCL 64 – 2020

HCL 65 – 2020

HCL 66 – 2020

HCL 67 – 2020

HCL 68 – 2020

HCL 69 – 2020

HCL 70 – 2020

HCL 71 – 2020

HCL 72 – 2020

HCL 73 – 2020

HCL 74 – 2020

HCL 75 – 2020

HCL 76 – 2020

HCL 77 – 2020

HCL 78 – 2020

HCL 79 – 2020

HCL 80 – 2020

HCL 81 – 2020

HCL 82 – 2020

HCL 83 – 2020

HCL 84 – 2020

HCL 85 – 2020

HCL 86 – 2020

HCL 87 – 2020

HCL 88 – 2020

HCL 89 – 2020

HCL 90 – 2020

HCL 91 – 2020

HCL privind aprobarea devizului general Demolare si construire poduri Petricani 2019

HCL actualizare componenta preventiva 2019

HCL privind aprobarea PAAR Petricani 2019

HCL aprobare planului de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor

HCL DEMOLARE-CAMIN-CULTURAL 2019

HCL modificare si completare organigrama si stat de functii 2019

HCL aprobare executie bugetara la data de 30.06.2019

HCL alegerea presedintelui de sedinta iunie 2019

HCL – Domenii munca in folosul comunitatii 2019

HCL stabilirea componentei echipei mobile violenta domestica 2019

HCL aprobare nomenclator stradal

HCL APROBARE REGISTRUL SPATIILOR VERZI 2019

HCL aprobare grafic-sedinta-trimestrul-III-2019

HCL_indicatori PTH teren sport Boistea

HCL aprobare taxa atestat producator si carnet comercializare 2019

HCL aprobare codul etic si de integritate functionari si personal contractual 2019

HCL aprobare Regulament salubrizare 2019

HCL Aprobare cofinantare si deviz Reabilitare scoala Tolici nr. 1

HCL intocmire proiect tehnic construire camin cultural

HCL aprobare executie bugetara la data de 31.03.2019

HCL_ deviz centralizator -Scoala Tolici

HCL modificare limita intravilan Scoala Tolici nr 1

HCL aprobare majorare valoare contract reabilitare scoala NR 1 Tolici

HCL aprobare majorare valoare contract modernizare drumuri locale

HCL aprobare alipire terenuri scoala Boistea 2019

HCL Aprobare buget 2019

HCL modificare stat de functii martie 2019

HCL aprobare grafic-sedinta-trimestrul-II-2019

HCL alegerea presedintelui de sedinta martie 2019

HCL TRANSFORMARE MODIFICARE REDEVENTA CONTRACTE CONCESIUNE 2019

HCL privind utilizarea excedentului bugetar 2019

HCL aprobare intocmire DTAC drumuri de interes local 2019

HCL actualizare inventar domeniul public si privat 2019

HCL acoperire deficit bugetar 2019

HCL incompatibilitate consilier local Nechifor Dumitru 2018

HCL aprobare burse scolare 2018

HCL Cofinantare Drumuri locale 2018

HCL Aprobarea investitie Modernizare drumuri de interes local 2018

HCL alegerea presedintelui de sedinta SEPTEMBRIE 2018

HCL imputernicire 2018

HCL aprobare inventar domeniul public si privat 2018

HCL aderare ADI Valea Topolitei 2018

HCL alegerea presedintelui de sedinta martie 2018

HCL modificare HCL atribuire contract C-T-Zona 3 iunie 2018

HCL alegerea presedintelui de sedinta iunie 2018

HCL licitatie publica consultanta proiectare Modernizare drumuri comunale 2018

HCL licitatie publica consultanta proiectare demolare si construire poduri 2018

HCL aprobare regulament pasunat 2018

HCL achizitie placute denumire strazi

HCL Aprobare buget 2018

HCL privind utilizarea excedentului bugetar 2018

HCL taxa salubritate 2018

HCL indemnizatie CL 2018

HCL acoperire deficit bugetar 2018

HCL privind incetarea consilier Cramba Ion

HCL validare consilier Stavarache Eugen 2018

HOTĂRÂREA contractare imprumut CEC BANK 2017

HOT desemnare presedintelui de sedinta 2017

HCL-PROIECT-SOCIO-ECONOMOC-COMUNITATI-MARGINALIZATE-TOLICI

HCL_indicatori_economici teren sport Boistea

HCL_Cofinantare-Scoala Tolici

HCL_Cofinantare-RA-RC

HCL_Cofinantare Pod SEPTEMBRIE 2017

HCL_Cofinantare Pod 2017

HCL_Cofinantare Drumuri comunale

HCL_Aprobarea_investitie-Scoala Tolici

HCL_Aprobarea_investitie-RA-RC

HCL_Aprobarea_investitie-Drumuri comunale 2017

HCL validare consilier 2017

HCL transmitere teren reabilitare retea Tolici PTA 2

HCL stabilire salarii 2017

HCL SALARII 2018

HCL rectificarea bugetului local extraordinara 13 noiembrie 2017

HCL privint transmiterea catre SC AKTA TELECOM SA

HCL privint transmiterea catre PANAMAROM

HCL privind revocarea HCL Nr. 29 taxa depozitare deseuri ECONEAMT

HCL privint administrarea domeniului public si privat 2017

HCL privind rectificarea bugetului local septembrie 2017

HCL privind rectificarea bugetului local iunie 2017

HCL privind rectificarea bugetului local 29 noiembrie 2017

HCL privind rectificarea bugetului local 21 decembrie 2017

HCL privind rectificarea bugetului local 15 decembrie 2017

HCL privind impozite si taxe locale 2018

HCL privind cadouri de craciun noiembrie 2017

HCL privind aprobarea PAAR Petricani 2017

HCL privind aprobare retea scolara 2018

HCL privind aprobare retea scolara 2017

HCL privind acordare burse Liceul Tehnologic 2017

HCL privind acoperire deficit bugetar 2017

HCL plan fundatii construire poduri Topolita

HCL ORGANIGRAMA 2017 stat functii

HCL modificare organigrama stat functii 2017

HCL modificare organigrama noiembrie HCL 2017

HCL modificare organigrama decembrie HCL 2017

HCL modificare HCL atribuire contract C-T-Zona 3 (1)

HCL modificare organigrama AUGUST HCL 2017

HCL modificare completare -Taxe si impozite 2017 extraordinara

HCL modif drept semnatura

HCL Indicatori tehnico economici construire poduri Topolita 2017

HCL incetarea consilier Balut Liviu

HCL incetare drept administrare platforme

HCL demarare proceduri concesiune teren poduri Topolita

HCL implementare proiect Teren sport sat Boistea

HCL completare – nomenclator

HCL colectare deseuri din poarta in poarta

HCL colectare deseuri din poarta in poarta 2017

HCL Cofinantare Pod noiembrie 2017

HCL Aprobarea investitie Pod

HCL aprobare regulament intern ROI

HCL aprobare regulament de functionare ROF

HCL aprobare plan actiuni 416 pe anul 2017

HCL aprobare nomenclator Petricani Boistea

HCL aprobare model contract deszapezire 2017

HCL aprobare inventar domeniul public si privat august 2017

HCL aprobare executie bugetara trim III 2017

HCL aprobare denumire strazi sate Tirpesti si Tolici

HCL Aprobare buge

tHCL Aprobare buget martie 2017

HCL Aprobare buget 2017

HCL aprob refinantare CEC

HCL ajutor financiar Tomovici Vasile 2017

HCL ajutor financiar Agrosoaie Gheorghe 2017

HCL _DE_ADERARE_LA_ACoR (1) 2017

HCL transmitere DELGAZ teren executare lucrare PANAMAROM

HCL privint delegare serviciu iluminat public 2017

HCL privind rectificarea bugetului local noiembrie 2017

HCL privind aprobarea strategiei dezvoltare 2017

HCL plan ocupare functii 2017

HCL modificare completare – Bibliotecar 2017

HCL limita Tonaj sat Tirpesti

HCL aprobare plan aprovizionare 2017

HCL aprobare contract deszapezire 2017

Hcl alegerea presedintelui de sedinta

HCL alegerea presedintelui de sedinta septembrie 2017

HCL alegerea presedintelui de sedinta decembrie 2017

Hcl alegerea presedintelui de sedinta aprilie

HCL alegerea presedintelui de sedinta 2017

Hcl alegerea presedinte de sedinta aprilie

H.C.L. DE ADERARE LA ACORDUL 1431 din 2017

HCL aprobare intocmire documentatie extindere retea electrica 2016

HCL transmitere E-ON teren executare lucrare Tolontan Gheorghe 2016

HCL revocare hot si contract concesiune Apetri Pusa 2016

HCL privind transmitere teren ORANGE 2016

HCL ajutor financiar Tomovici Vasile 2016

HCL privint delegare serviciu iluminat 2016

HCL privind rectificarea bugetului local aprilie 2016

HCL ajutor inmormantare Sandu Vasile Dan 2016

HCL ajutor financiar Oglinzanu Mihai 2016

HCL ajutor financiar Apetri Vasile 2016

HCL ajutor financiar Apetrei Frasina 2016

HCL reparatii drumuri comunale si satesti 2016

HCL privind rectificarea bugetului local iulie 2016

HCL modernizare drumuri comunale

HCL comercializare pepeni 2016

HCL reabilitare scoala Tolici nr 1

HCL modificare hotarare modernizare drumuri comunale 2016

HCL privind rectificarea bugetului local septembrie 2016

HCL privind cofinantarea investitiei reabilitare scoala Nr. 1 Tolici 2016

HCL aprobare investitii reabilitare scoala Tolici Nr 1 2016

HCL aprobare retea scolarizare 2016-2017

HCL privind rectificarea bugetului local 2016

HCL ajutor financiar Nutu Laurentiu

HCL ajutor financiar Munteanu Cristinel 2016

HCL ajutor financiar Capra Constantin 2016

HCL transmitere teren reabilitare retea Tolici PTA 1 2016

HCL Prelungire PUG 2016

HCL aprobare anulare majorari taxe si impopzite 2016

HCL privind utilizarea excedentului bugetar 2016

HCL TRANSFER imprumut CEC BANK 2016

HCL privind revocarea HCL Nr. 56 pavaj trotuar 2016

HCL privind cadouri de craciun 2016

HCL alegerea presedintelui de sedinta septembrie 2016

HCL privind aprobarea indicatorilor economici pavaj trotuar 2016

HCL privind acordarea unui premiu de excelenta 2016

HCL concesionare teren Lecusescu Neculai 2016

HCL aprobare deviz general drumuri comunale 2016

HCL privind acordare burse Liceul Tehnologic 2016

HCL aprob finantare rambursab-oct final CEC 2016

HCL licitatie publica extindere retea electrica 2016

HCL desemnare persoana semnatura CEC BANK 2016

HCL aprobare -Taxe si impozite 2017

HCL privind rectificarea bugetului local Noiembrie 2016

HCL ajutor inmormantare Daila Maria 2016

HCL aprobare taxa atestat producator 2016

HCL ajutor financiar Scoicea Gheorghe 2016

HCL ajutor financiar Ambrosa Lates Petrache 2016

HCL privind aprobarea PAAR Petricani 2016

HCL alegerea presedintelui de sedinta martie 2016

HCL financiar Mantea Maria 2016

HCL ajutor inmormantare Zargiu Anisoara 2016

HCL ajutor financiar Tanasa Constantin 2016

HCL ajutor financiar Petrariu Ioan 2016

HCL ajutor financiar Nutu Dumitru 2016

HCL ajutor financiar Ciobanu Mihai 2016

HCL modificare completare -Taxe si impozite 2016

HCL aprobare plan actiuni 416

HCL aprobare buget ianuarie 2016

HCL trecere pe liste separate a pers insolvabile 2016

HCL privind rectificarea bugetului local 2016

HCL privind actualizare deviz lucrari drum comunal Rotunda 2016

HCL ORGANIGRAMA 2016

HCL ajutor inmormantare Tolontan Ramona 2016

HCL aprobare inventar domeniul public si privat 2016

HCL alegerea presedintelui de sedinta decembrie 2016

HCL privind rectificarea bugetului local decembrie 2016

HCL licitatie publica consultanta proiectare dSC 3B PROJECT SRL

HCL licitatie publica consultanta proiectare CRONOS CONSULTING

HCL hotarare licitatie publica extindere retea electrica 2016

HCL licitatie publica consultanta proiectare drumuri comunale

HCL ajutor urgenta Huma Filip

HCL atribuire contract ECO NEAMT C-T-Zona 3

HCL validare mandate cons loc 2 2016

HCL org comisii spec 6 2016

HCL declarare cons legal constit 3 2016

HCL alegere viceprimar 5 2016

HCL alegere pres de sedinta 4 2016

HCL alegere comisie validare 1 2016

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.